Nutanix AHV Network Yapısı ve Operasyonları

Nutanix AHV : Running Windows 11 beta

Bugün sizlerle Nutanix’in kendi hypervisor platformu olan Acropolis HyperVisor üzerinde yapılan bazı network operasyonları hakkında bilgi paylaşacağım.

Nutanix gözünden Sanallaştırma ayrı olarak lisanslanan, kurulan ve yönetilen bir katman olarak görülmüyor. Nutanix AHV ile sanallaştırma ortamı, HyperConverged donanımı, depolama alanını, network katmanı, tek ekrandan prism üzerinden kolayca yönetebiliyor.

Network operasyonlarına değinmeden önce bazı tanımları açıklamak faydalı olacaktır.

Virtual Switch (VS) AHV Node’un fiziksel switchle olan uplink bağlantısını tanımlar. İlk kurulumda default olarak 1 tane Virtual Switch oluşur. Bu switch silinemez ve default’da aktif/pasif bond tipinde bir uplink’e sahiptir. VS cluster üzerindeki tüm nodeların fiziksel bağlantılarını bridge (br) ile bir arada toplar.

Virtual Switch üzerinde bir değişklik yapılması için nodelar sıra ile maintenance moduna geçirilerek değişiklikler uygulanır.

Open vSwitch (OVS) Linux çekirdeğinde uygulanan ve cluster sanallaştırma ortamında çalışmak üzere tasarlanmış açık kaynak kodlu bir sanal switchtir. Default’fda layer2 bir switch gibi davranır. VM’ler ve nodelar arasındaki sanal bağlantı noktalarıdır.

Bridge (br) fiziksel interfacelerin bond tanımlarının yapıldığı logical tanımdır. Her bond tanımı için bir birdge oluşturulur.

Network Operasyonları

Değişiklik içeren her türlü network operasyonları öncesinde ilgili host’un bakım moduna alınması önerilir.

 • AHV Host’a Vlan Atama

1- SSH ile AHV host’a bağlanılır.
2- Host bakım moduna alınır.
host_vlan_tag kısmına default bridge bağlantımıza atayacağımız vlan bilgisi ile değiştirilerek aşağıdaki komut çalıştırılır.

ovs-vsctl set port br0 tag=host_vlan_tag

aşağıdaki komut ile de yaptığımız vlan atama işlemi kontrol edilebilir.

ovs-vsctl list port br0

işlemler bittikten sonra ise host bakım modundan çıkarılır.

 • CVM’e Vlan Atama

1- AHV host üzerinden aşağıdaki komut ile CVM’e SSH yapılabilir.

ssh nutanix@192.168.5.254

2- vlan_id kısmına CVM’e atayacağımız vlan bilgisi ile değiştirilerek aşağıdaki komut ile CVM’e Vlan atama işlemi yapılabilir. Sonrasında network servisi restart edilir.

change_cvm_vlan vlan_id
sudo service network restart

işlemler bittikten sonra ise host bakım modundan çıkarılır.

 • AHV Host IP Değiştirme

Host üzerinde ip değişikliği yapmadan önce host’un bakım moduna alınması gerekmektedir. Host ip adresi CVM ile aynı subnet’de olmak zorundadır.

1- Host’a root user ile login olunur ve aşağıdaki komut ile ip bilgilerinin tutulduğu script düzenlenmek üzere vi ile açılır.

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0

2- subnet_mask host_ip_addr gateway_ip_addr bilgileri doldurularak kayıt edilir

ONBOOT="yes" 
NM_CONTROLLED="no" 
PERSISTENT_DHCLIENT=1
NETMASK="subnet_mask" 
IPADDR="host_ip_addr" 
DEVICE="br0" 
TYPE="ethernet" 
GATEWAY="gateway_ip_addr"
BOOTPROTO="none"

3- network servisi restart edilir.

/etc/init.d/network restart

CVM üzerinden çalıştırılacak aşağıdaki komut ile verilen ip adresi kontrol edilebilir

ncli host list 
nutanix@cvm$ ncli host list 
  Id            : aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee::1234 
  Uuid           : ffffffff-gggg-hhhh-iiii-jjjjjjjjjjj 
  Name           : XXXXXXXXXXX-X 
  IPMI Address       : X.X.Z.3 
  Controller VM Address   : X.X.X.1 
  Hypervisor Address    : X.X.Y.4 <- New IP Address 
 • Fiziksel Uplink Durumlarını Görüntüleme

AHV ortamında host’a ait fiziksel uplink bağlantı durumlarını o hostun üzerindeki CVM üzerinden çalıştıracağımız komutlar ile gerçekleştiriyoruz.

1- CVM’e login olup aşağıdaki komutlar ile fiziksel network bağlantılarının durumları, hızları bond tanım bilgileri görüntülenebilir.

nutanix@cvm:~$ manage_ovs show_uplinks
nutanix@cvm:~$ manage_ovs show_interfaces
nutanix@cvm:~$ manage_ovs show_interfaces
name mode link speed
eth0 1000 True 1000
eth1 1000 True 1000
eth2 10000 True 10000
eth3 10000 True 10000

nutanix@cvm:~$ manage_ovs show_uplinks
Bridge: br0
 Bond: br0-up
  bond_mode: active-backup
  interfaces: eth3 eth2
  lacp: off
  lacp-fallback: true
  lacp_speed: off
 • Yeni Bir Bridge Ekleme

Bu işlem için hostun bakım modda olmasına gerek yoktur. Kesintisiz yapılabilen bir işlemdir. CVM üzerinde aşağıdaki komut ile hosta bağladığımız yeni fiziksel bağlantı için bir bridge oluşturulabilir.

manage_ovs --bridge_name <bridge name> create_single_bridge
 • Bridge’e Uplink Ekleme

Oluşturulan bridge uplink eklemek için aşağıdaki komut ile fiziksel uplink ekleyip bond tipini seçebiliriz.

<bridge name> – oluşturduğumuz bridge ismi
<all, 100g, 40g, 10g, 1g are possible options> manage_ovs show_interfaces komutu ile öğrendiğimiz interfaceler üzerinden kullanacaklarımızı aralarında virgül kullanarak yazabiliriz.
<bond mode> active-backup update_uplinks seçeneklerinden kullanmak istediğimizi yazabiliriz.

manage_ovs --bridge_name <bridge name> --interfaces <all, 100g, 40g, 10g, 1g are possible options> --bond_mode <bond mode> update_uplinks

Örnek Komut

nutanix@cvm$ manage_ovs --bridge_name br1 --interfaces eth4,eth5 --bond_mode active-backup update_uplinks
 • Bridge Silme

Aşağıdaki komut ile <bridge> yerine silmek istediğimiz bridge ismini yazarak gerçekleştirebiliriz.

manage_ovs --bridge_name <bridge> delete_single_bridge
 • Bridge Altındaki Uplink Değiştirme

aşağıdaki örnek komut’daki gibi interface değiştireceğimiz bridge ismi ve değiştireceğimiz uplink bilgilerini girerek uplinkleri değiştirebiliriz.

**Bu işlemi tek interface üzerinde çalıştığımız bridge üzerinde yapmamız gerekir, bu işlem sırasında host bakım moduna alınacaktır.

nutanix@cvm$ manage_ovs --bridge_name br1 --interfaces eth4,eth5 --bond_mode active-backup update_uplinks

umarım faydalı olmuştur..

5 1 vote
Article Rating