Nutanix Leap ile Disaster Recovery

Disaster Recovery adını duyunca hep saatlerce süren konfigürasyonlar onlarca kurulum gereksinimi diye düşünürüz. Nutanix Leap ile bu işlem 1 tıkla aktif hale getirilebiliyor ve neredeyse dakikalar içerisinde konfigürasyonu tamamlanabiliyor.

Leap ne işe yarıyor ?

Nutanix ortamındaki sanal sunucularımızı farklı cluster’lara replike edebiliyoruz,

İzole Ortamda disaster recovery testlerini yapabiliyoruz

Sanal Sunucularımızı Cluster’lar arasında failover yapabiliyoruz.

Esxi ve AHV ortamları için çapraz replikasyon yapabiliyoruz

Replikasyonu yapılan sanal sunucunun IP değiştirme işlemlerini yapabiliyoruz

Gereksinimler nelerdir ?

  • Leap Prism Central düzeyinde aktif edilen bir özellik olduğu için farklı 2 prism Central tarafından yönetilen 2 farklı cluster
  • AOS 5.10 ve üzeri
  • Add-on lisans veya Acropolis Ultimate Lisans
  • AHV veya Esxi

Konfigürasyon Adımları Nelerdir?

1- Replikasyon yapacağımız cluster’ı yönettiğimiz Prism Central üzerinde Leap aktif hale getiriyoruz

2- Prism Central üzerinde replikasyon yapacağımız diğer prism central availability zone olarak ekliyoruz

3- Sanal Sunucularımızı koruyacağımız Protection policy oluşturuyoruz

Retention Policy ile Snapshot sayısını belirleyebiliriz

4. Replice edeceğimiz VM üzerinde protect seçeneğini ile oluşturduğumuz policy seçiyoruz

5- Recovarable Entities Altında VM ‘e ait Recovery Point’ler görüntülenmeye başlayacak

Dilersek VM’i karşı site’a manual olarak replice edebiliriz, Policy’e göre 1 saat sonra replication gerçekleşecek Replication sonrası Remote Site’da Recovery Item oluşacak

Bu yaptığımız işlemler ile artık Sanal sunucumuz 1 saat’de bir karşı tarafa replike olacak. Bundan sonraki adımda bir plan oluşturup korumaya aldığımız sanal sunucuyu bu plana dahil etmemiz gerekiyor.

6- Recovery plan oluşturup VM’i seçiyoruz

7- Remote site’da dilersek başka bir vlan ve IP’de açılmasını veya aynı IP ile açılmasını sağlayabiliriz.

8- Remote Site tarafında oluşan recovery plan’ı validate etmemiz gerekiyor

Artık Sanal sunucumuzu koruyacağımız planda hazır hae geldi, bundan sonraki adımlarda yapabileceğimiz işlemlere bakalım.

Failover

Remote Site’da oluşan Recovery plan ‘da Failover seçeneğini seçerek VM’i Remote Site’a taşıyabiliriz

Failover seçeneğini seçtiğimizde , Sunucu Reboot olup Remote Site’a açılacak.

Aynı Şekilde bu sefer Primary site tarafndaki recovery plan altında Failover seçerek sunucuyu geri alabiliriz

Limitasyonlar Nelerdir ?

  • GPU Kaynağı , 24 vCPU ve 128GB Memory’den fazla kaynak kullanan sanal sunucular
  • RPO Süresi Minimum 60dk. yani sanal sunucularımızı 60dk ara ile replike edebiliyoruz.
0 0 votes
Article Rating