Nutanix Bakım Moduna Alınması

Nutanix AHV : Running Windows 11 beta

Bugün sizlerle yapılacak değişiklik çalışmaları öncesinde Nutanix CVM’in ve AHV Host’un nasıl bakım moduna alınıp çıkarılacağı konusunda bilgi vereceğim.

Bu yöntemi AHV, Vmware Esxi, Hyper-V sanallaştırma ortamlarında çalışan Nutanix platformu için uygulayabiliriz

 • CVM Bakım Moduna Alınması

Nutanix platformunda storage operasyonları dolayısı ile veri bütünlüğünden host üzerinde çalışan CVM sorumludur. Bu nedenle bakım modu operasyonları CVM üzerinde gerçekleşir.

1- CVM’e SSH ile erişilir ve aşağıdaki komut ile bakım moduna alınacak host’a ait ID bilgisi öğrenilir.

ncli host list
Id            : aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee::1234 
Uuid           : ffffffff-gggg-hhhh-iiii-jjjjjjjjjjj 
Name           : XXXXXXXXXXX-X 
IPMI Address       : X.X.Z.3 
Controller VM Address   : X.X.X.1 
Hypervisor Address    : X.X.Y.2

örnek çıktıda host ID 1234 olarak görünüyor.

2- host-ID kısmına bir önceki komut ile bilgisini aldığımız id bilgisi girilerek host bakım moduna alınabilir.

nutanix@cvm$ ncli host edit id=host-ID enable-maintenance-mode=true

aşağıdaki komut ile CVM’in bakım moduna alınıp alınmadığını kontrol edebiliriz. Bakım moduna alınmış bir CVM üzerinde sadece genesis scavenger xmount zookeeper servisleri çalışır.

genesis status | grep -v "\[\]"
nutanix@cvm$ genesis status | grep -v "\[\]"
2021-09-24 05:28:03.827628: Services running on this node:
 genesis: [11189, 11390, 11414, 11415, 15671, 15672, 15673, 15676]
 scavenger: [27241, 27525, 27526, 27527]
 xmount: [25915, 26055, 26056, 26074]
 zookeeper: [13053, 13101, 13102, 13103, 13113, 13130]
nutanix@cvm$ 
 • CVM Bakım Modundan Çıkarılması

Cluster üzerinde çalışan herhangi bir CVM’e SSH ile erişilerek host-ID kısmına bakım modundan çıkarılacak hostun ID bilgisi yazılarak aşağıdaki komut çalıştırılır.

nutanix@cvm$ ncli host edit id=host-ID enable-maintenance-mode=false

aşağıdaki komut ile CVM’in bakım modundan çıkıp çıkmadığı kontrol edilebilir. Bu komut çıktısında bütün servislerin up olarak görmemiz gerekiyor.

cluster status | grep -v UP
 • AHV Host Bakım Moduna Alınması

1- CVM üzerinde çalıştırılacak komut ile AHV Cluster üzerindeki host bilgilerini görüntüleyebiliriz.

acli host.list
nutanix@NTNX-1xxxxx-A-CVM:x.x.x.x:~$ acli host.list
Hypervisor IP Hypervisor DNS Name          Host UUID      Node state  Connected Node type    Schedulable Hypervisor 
x.x.x.x    x.x.x.x       e5558727-5c92-4f06-ad7b-a303940503cf AcropolisNormal True    Hyperconverged True     AHV
x.x.x.x    x.x.x.x       e5558727-5c92-4f06-ad7b-a303940503cf AcropolisNormal True    Hyperconverged True     AHV
x.x.x.x    x.x.x.x       e5558727-5c92-4f06-ad7b-a303940503cf AcropolisNormal True    Hyperconverged True     AHV

Aşağıdaki komut üzerinde <host ip> kısmına bakım moduna almak istediğimiz host ip bilgisi yazılıp çalıştırılarak bakım moduna almak için uygun olup olmadığı kontrol edilebilir.

acli host.enter_maintenance_mode_check <host ip>
"Ok to enter maintenance mode."

2- <host ip> kısmına bir önceki komut ile bakım moduna alınacak hostun ip bilgisini yazarak hostu bakım moduna alabilir ve çıkartabiliriz.

acli host.enter_maintenance_mode <host ip>
acli host.exit_maintenance_mode <host ip>
5 1 vote
Article Rating